Nalazite se ovdje: Početna > Za korisnike > Opće odredbe o korištenju arhivskog gradiva

Opće odredbe o korištenju arhivskog gradiva

 

Čitanonica DAPA otvorena je svakog radnog dana:

  1. Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 8:00 do 14:00
  1. Srijeda od 8:00 do 18:00
  1. Čitaonica ne radi vikendom ni državnim blagdanima
 

Korisnici mogu arhivsko gradivo i knjižničnu građu koristiti samo u čitaonici Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA).

 

  1. Ukoliko nas ne možete osobno posjetiti u našoj čitaonici, obratite nam se pismenim putem (Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin), telefonom (052/624-077), faxom (052/624-472), e-mailom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili preko kontakt forme na ovim web stranicama.
  1. DAPA ne istražuje arhivsko gradivo za korisnike, ali odgovorit ćemo na molbe čije rješavanje ne zahtjeva, odnosno ne oduzima previše vremena djelatnicima DAPA
  1. Savjetujemo: najavite nam svoj dolazak, kako bismo utvrdili čuva li DAPA dokumente koji su Vam potrebni

 

  1. Prilikom ulaska u zgradu DAPA, korisnik je dužan prijaviti se dežurnom djelatniku u Prijemnom uredu DAPA.
  1. Uvjeti i način korištenja arhivskoga gradiva utvrđeni su Zakonom o arhivskome gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09), Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999), te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
  1. Pravo na korištenje arhivskoga gradiva imaju svi korisnici pod jednakim uvjetima
  1. Na korištenje se daje ono arhivsko gradivo na koje se ne primjenjuju odredbe vezane za ograničenje dostupnosti arhivskog gradiva

 

Pod korištenjem arhivskog gradiva smatra se uporaba obavijesnih pomagala o arhivskome gradivu i arhivskog gradiva. U korištenje spada pregled gradiva, prepisivanje, objavljivanje, izlaganje, izrada preslika, posudba i izdavanje preslika. Arhivsko se gradivo daje na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarivanja ili zaštite osobnih prava i u druge opravdane svrhe.

 

 

 

Čitaonica nekad Čitaonica danas Korisnici čitaonice 2002. Korisnici čitaonice 2010.

 

Više slika...