Nalazite se ovdje: Početna > Fondovi i zbirke > Arhivsko gradivo u Arhivu

Arhivsko gradivo u Arhivu

 
Na trima lokacijama u spremištima, Državni arhiv u Pazinu (dalje: DAPA) skrbi za gotovo 1000 arhivskih fondova zbirki, tj. oko 5.000 d/m arhivskog gradiva. Svaki će istraživač, bez obzira na to koje je povijesno razdoblje predmet njegovih interesa, u DAPA pronaći gradivo koje će osvijetliti istarsku povijest s njenim specifičnostima, ali i vezama s okolnim područjima,  ili onim područjima koji su sudjelovali u stvaranju njezine prošlosti.

 

Najstarije arhivsko gradivo za koje skrbi DAPA čuva se u okviru Zbirke isprava (cca. 1200-1842), a to je gotovo nečitljivi fragment isprave, nastale u Puli oko 1200. godine.

 

Arhivsko gradivo DAPA pruža pregled istarske povijesti od 13. stoljeća do osamdesetih godina 20. stoljeća. Gradivo nastalo nakon tog razdoblja nalazi se u pismohranama stvaratelja ili imatelja arhivskog gradiva.

 

DAPA potpunije čuva pisana svjedočanstva počevši od razdoblja u kojem je Istra bila podijeljena između utjecaja Mletačke Republike i njene uprave u jednom dijelu i austrijske uprave na području Pazinske knežije. Nakon pada Prejasne Kraljice Mora, 1797. godine, na povijesnoj su se pozornici smijenjivali Prva austrijska (1797-1805), Francuska (1806-1813), Druga austrijska (1813-1918), Talijanska uprava (1918-1943/(5)). itd.

 

Kako je arhivsko gradivo svjedok različitih uprava koje su se smjenjivale na našem području, u fondovima i zbirkama DAPA nalazi se pravi mozaik različitih jezika: latinski, hrvatski, talijanski, njemački, francuski i slovenski jezik.

 

Sačuvano je gradivo pisano najvećim dijelom latiničnim pismom, uz zanimljive, i za hrvatsku povijest veoma bitne, glagoljske zapise.

 

Gradivo DAPA od izuzetne je važnosti za proučavanje istarske povijesti i odnosa u širem području s obzirom na mijenjanje upravnih i kulturnih utjecaja.

 

 

 

HR-DAPA-424, Zbrika statuta HR-DAPA-8, Bilježnici Poreča HR-DAPA-429, Zbirka matičnih knjiga HR-DAPA-799, Zbirka plakata i stampata

 

Više slika...