Nalazite se ovdje: Početna > Aktivnosti i projekti > Međunarodni dan arhiva > Obilježavanje međunarodnog dana arhiva 9. lipnja 2017. godine

Obilježavanje međunarodnog dana arhiva 9. lipnja 2017. godine

 

Povodom obilježavanja 8. međunarodnog dana arhiva, a na poticaj Hrvatskog arhivskog društva, Državni arhiv u Pazinu se i ove godine priključio mreži državnih arhiva Hrvatske kroz tematsku okosnicu Arhivi i katastar u hrvatskim krajevima. Budući da je tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana arhiva povezana s obljetničkim datumima koji se odnose na stvaranje temeljnih fundusa gradiva sustavne katastarske izmjere u hrvatskim krajevima, i to: 200 godina od objavljivanja Naredbe o uvođenju stabilnog katastra (Patent uber die Einfuhrung des stabilen Katastars) 23. prosinca 1817. godine, kojom je započela stabilna katastarska izmjera u jadranskoj Hrvatskoj (Austrijsko primorje i Dalmacija), 170 godina od početka (1847) i 140 godina od završetka (1877) stabilne katastarske izmjere u panonskoj Hrvatskoj (Hrvatska i Slavonija), odlučili smo izložiti ono gradivo iz zbirnog fonda HR-DAPA-800 Katastar Istre koje je nastalo upravo 1847, odnosno 1877. godine. Riječ je o katastarskom planu katastarske općine Brtonigla iz 1847. godine te indikacijskim skicama katastarskih općina Bale, Momjan, Sošići i Topolovac nastalih 1877. godine. Osim gore navedenog, izložene su i indikacijske skice katastarske općine Kanfanar iz 1878. godine koje je upotpunilo izlaganje Marka Jelenića u srijedu 7.6.2017. na temu : Demografske, agrarne i klimatske prilike na Kanfanarštini u druga dva desteljeća XIX. stoljeća. Ukratko je predstavljen i Projekt mikrofilmiranja i digitalizacije fonda Franciskanskog katastra čiji se izvornici čuvaju u Državnom arhivu u Trstu. Projekt je 1998. godine započeo Hrvatski državni arhiv, a Državni arhiv u Pazinu uključen je 2000. godine. Gradivo je na optičkim medijima preuzeto od Hrvatskog državnog arhiva po službenoj dužnosti 19. svibnja 2003. godine i to ukupno 17 DVD-a i 33 CD-a koji sadrže 160 elaborata i 82 mape, odnosno 81 katastarsku općinu. Istraživači mogu navedene preslike dobiti na korištenje u čitaonici Državnog arhiva u Pazinu u digitalnom obliku, a cjelokupno gradivo se može pregledati on-line na službenim internetskim stranicama Državnog arhiva u Trstu. Predstavljena su i tri najnovija izdanja Državnog arhiva u Pazinu. U svesku 22 Vjesnika istarskog arhiva objavljena su 2 arhivska obavijesna pomagala, 4 članaka te 16 prikaza/osvrta, a urednik je prof. dr. sc. Ivan Jurković. U svezku 23 Vjesnika istarskog arhiva objavljena su 3 arhivska obavijesna pomagala, 2 članak te 15 prikaza/osvrta, a urednik je prof. dr. sc. Ivan Jurković. Zbornik javnih predavanja 4 - svake dvije godine Državni arhiv u Pazinu u tiskanom obliku predstavlja čitateljskoj publici dio javnih predavanja održanih u arhivu. Sadržaji radova tematski nastavljaju tradiciju proširivanja spoznaja o lokalnoj, regionalnoj, ali i široj povijesti  - od razdoblja mletačke uprave do najmodernije povijesti, one vremenski vezane za Domovinski rat. Budući da su sama predavanja namijenjena široj publici, radovi objavljeni u Zborniku posljedično su različitog obujma i kvalitete. Međutim, svi oni upotpunjuju dosadašnja saznanja, čineći time vrijedne korake u stvaranju novih ideja o određenoj tematici.Urednice Zbornika javnih predavanja 4 su Maja Milovan i Mirela Mrak.

Sama ideja o obilježavanju Međunarodnog dana arhiva pokrenuta je iz Međunarodnog arhivskog vijeća (ICA – International Council on Archives). Radi se o međunarodnoj strukovnoj neprofitnoj udruzi svjetske arhivske zajednice, koja je posvetila svoje djelovanje promicanju, čuvanju, zaštiti i korištenju svjetske arhivske baštine. Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana arhiva rodila se početkom ovog stoljeća. Na Kongresu arhivista u Beču 2004. godine sudionici su usvojili rezoluciju o osnivanju Međunarodnog dana arhiva koji bi se održavao svake godine 9. lipnja, na dan osnutka ICA-e. Prošlo je još nekoliko godina, prije nego je 9. lipnja 2008. prvi puta obilježen. Hrvatska arhivska zajednica priključila se obilježavanju 2009. godine, želeći time potaknuti i razviti svijest javnosti o arhivskom gradivu kao spomeničkom blagu Hrvatske.

 

Pozivnica (pdf_button  .pdf, 312 kB), Plakat (pdf_button  .pdf, 891 kB), Priopćenje za medije (pdf_button  .pdf, 383 kB)

 

 

Obilježavanje međunarodnog dana arhiva 9. lipnja 2017. godine Obilježavanje međunarodnog dana arhiva 9. lipnja 2017. godine Obilježavanje međunarodnog dana arhiva 9. lipnja 2017. godine Obilježavanje međunarodnog dana arhiva 9. lipnja 2017. godine